channel-avater

Miền Bắc Tv

Video mới upload

Xem Bà Già 60 Tuổi Chặt Thịt Gà Siêu Đẳng - 6 Con 17 Đĩa - Miền Bắc Tv

4.101 lượt xem
-
1 năm trước
Xem bà già 60 tuổi chặt thịt gà siêu đẳng - 6 con 17 đĩa | miền bắc TV
bà già năm nay đã 60 tuổi nhưng chặt thịt gà rất đẹp, thanh niên và đàn ông trong họ phải đứng xem bà làm vì có 6 con gà toàn là gà đông tảo to quá lên khó bày, nhưng bà chặt và chia rất đều và đẹp
chúc bà sức khỏe sông lâu cho các cháu nhờ.

Playlist

Kênh chưa có playlist nào!