Nghệ thuật bắt chuyện tạo ấn tượng với đồng nghiệp, người quen trong Tiếng Anh

Nghệ thuật bắt chuyện tạo ấn tượng với đồng nghiệp, người quen trong Tiếng Anh - ELIGHT

"Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng Anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc
2. Hướng dẫn phát âm cho người mất gốc
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp"