Xếp hàng từ 6 giờ sáng làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp sau dịch Covid-19

15 thg 6, 2020
7 giờ sáng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã có hàng chục người xếp hàng chờ làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. Cá biệt có nhiều trường hợp phải đến xếp hàng từ 6 giờ.