Phố Hội An trước giờ cách ly toàn xã hội, từ 0h ngày 31/7

30 thg 7, 2020
Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việccách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hội An. Từ 0 giờ ngày31/7 đến 0 giờ ngày 14/8
Thể loại : Hiểu về COVID-19