Giải thích về máy chủ | Máy chủ là gì? | Server là gì? | Web Server là gì? | Tri thức nhân loại

Giải thích về máy chủ | Máy chủ là gì? | Server là gì? | Web Server là gì? | Tri thức nhân loại

--
Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về máy chủ, còn được gọi là Server. Chúng ta sẽ biết được sự khác biệt giữa máy chủ và máy tính thông thường như thế nào? Và tại sao máy chủ rất quan trọng đối với các doanh nghiệp lớn?
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ