Hướng Tới Tiếp Cận Công Bằng Ít Nhất 2 Tỷ Liều Vắc-xin COVID-19 Đến Cuối Năm 2021 | MeNews

15 thg 9, 2020
Hội nghị Ủy ban thúc đẩy công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A) đặt ra mục tiêu tiếp cận công bằng ít nhất 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu tới cuối năm 2021.
Các mục tiêu của ACT-A đặt ra bao gồm:

- Cung cấp một cách công bằng ít nhất 2 tỷ liều vắc-xin đến cuối năm 2021, tập trung vào các nhóm ưu tiên.

- Cung cấp 245 đợt điều trị và 500 triệu xét nghiệm cho các quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ nay đến giữa năm 2021.
Để thực hiện mục tiêu, ACT-A cần huy động số tiền là 38 tỷ USD đề đầu tư vào 3 trụ cột:

- Nghiên cứu vắc-xin (15,9 tỷ USD)

- Điều trị (7,2 tỷ USD)

- Chẩn đoán (6 tỷ USD)

Bên cạnh đầu tư cho hoạt động kết nối các hệ thống y tế (9 tỷ USD).
Thể loại : THỜI SỰ, COVID-19 HÔM NAY