Bậc Thầy Ẩn Danh | Tập 3 | Zero 9 nội bộ bất hòa chỉ vì người ẩn danh

Với sự dẫn dắt của MC Minh Xù, mỗi tập "Bậc thầy ẩn danh" sẽ có tám nghệ sĩ khách mời, một trong số họ sẽ được phân vai là "người ẩn danh". Nhiệm vụ của người chơi là phải giấu thân phận của mình và truy tìm xem, đâu là "người ẩn danh" sau những gợi ý qua các vòng chơi của chương trình. Cụ thể, các nghệ sĩ khách mời sẽ phải trải qua bốn thử thách, rồi sau đó cùng bỏ phiếu chọn ai là "Người ẩn danh". Nếu không bị phát hiện, "người ẩn danh" sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Ngược lại, nếu bị phát hiện, tiền thưởng sẽ chia đều cho những người đã "truy lùng" đúng nhân vật ẩn danh.
Thể loại : TV SHOW