Vì Em Thấy Hối Hận - Tập 01_Bạn Trai Trẻ Mượn Điện Thoại Của Người Yêu Và Phát Hiện Điều Không Ngờ

Vì Em Thấy Hối Hận - Tập 01_Bạn Trai Trẻ Mượn Điện Thoại Của Người Yêu Và Phát Hiện Điều Không Ngờ
Người đã lừa dối bỏ đi theo người khác rồi lại ra đi mặc cảm. Họ đã làm mọi cách để cố gắng và sửa chữa nó,
nhưng họ nhận ra người kia chỉ muốn trả thù cho quá khứ.
Thể loại : PHIM