Các Ngôn Ngữ Lập Trình Đầu Tiên - Khoa Học Máy Tính Tập 11 | Tri Thức Nhân Loại

Kênh Tri Thức Nhân Loại, chuyên làm video về giáo dục, nhằm chia sẽ kiến thức với cộng đồng. Kênh không giới hạn kiến thức ở bất kì lĩnh vực nào. Mọi người khi xem clip trên kênh có thể góp ý và đề xuất những kiến thức mà mình muốn học hỏi thêm. Nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất!
Thể loại : KIẾN THỨC THÚ VỊ