3 thg 11, 2021
Nàng - Helly Tống
Sáng tác: Helly Tống

Em mong chờ qua ngõ
Có mây, có trời, có nàng
Em mong chờ đâu đó
Tìm nắng trong lòng

Ai mang mưa vào lòng
Mang những nỗi niềm vô vọng
Ai mang mây vào mình

Mang những nỗi buồn vô hình
Nàng có biết không?
Mưa cùng em những nỗi buồn
Nàng có biết không?

Mưa rồi trời sẽ lại nắng
Người ngang qua ôm lấy nỗi đau em
Rồi cầm tay đưa lối giấc mơ em
Nàng có nhớ không?

Từng ngày ngóng trông..
Chợt trong mơ em thấy cơn gió bay
Chợt trong tim em thấy hoa nắng say
Người xua tan bao vấn vương, bao tổn thương, bao vỡ tan

Em mong chờ qua ngõ
Có mây, có trời, có nàng
Em mong chờ đâu đó
Tìm nắng trong lòng

Ai mang mưa vào lòng
Mang những nỗi niềm vô vọng
Ai mang mây vào mình
Mang những nỗi buồn vô hình

Nàng có biết không?
Thân này như đoá hoa chiều
Nàng có nhớ không?
Hoa này yêu những ngày nắng.
Thể loại : NHẠC