17 thg 9, 2021
Đã là người Việt, ai cũng quen thuộc với nghi thức thắp hương, dâng hương thờ cúng ở nhà cũng như ở đình chùa miếu mạo. Đã từ lâu nén hương đã đi sâu vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng như một nét đẹp truyền thống, vừa gần gũi lại thiêng liêng. Không phải mê tín dị đoan, trong tâm thức mỗi người đều coi việc thắp hương như một nhịp cầu kết nối 2 thế giới hữu hình và vô hình với nhau.
Không ít người cho rằng, thắp 1 nén hương thôi sao đủ bày tỏ lòng tôn kính của con người với đức Phật, đức thần thánh. Kỳ thực số lượng hương nhiều hay ít không quan trọng, mà tấm lòng thành kính mới thấu tới Trời Phật.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG