Sau một sự cố đã lấy đi ánh sáng đôi mắt, tự ti về bản thân, chị Tạ Thị Kim Nga tìm về nơi cửa Phật. Đến chùa, chị như lạc vào một thế giới khác, tuy mắt không thấy được ánh sáng nhưng bù lại, chị có niềm tin vào Phật pháp. Chị Tạ Thị Kim Nga được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người Phật tử khiếm thị đầu tiên chuyển kinh Phật sang chữ Braille (chữ nổi) dành cho người khiếm thị. Đó là kết quả của cả một quá trình chị sống để thực hiện tâm nguyện của mình là dìu dắt các em khiếm thị và tận tụy giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình thoát ra khỏi bóng tối mù lòa.Sau một sự cố đã lấy đi ánh sáng đôi mắt, tự ti về bản thân, chị Tạ Thị Kim Nga tìm về nơi cửa Phật. Đến chùa, chị như lạc vào một thế giới khác, tuy mắt không thấy được ánh sáng nhưng bù lại, chị có niềm tin vào Phật pháp. Chị Tạ Thị Kim Nga được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người Phật tử khiếm thị đầu tiên chuyển kinh Phật sang chữ Braille (chữ nổi) dành cho người khiếm thị. Đó là kết quả của cả một quá trình chị sống để thực hiện tâm nguyện của mình là dìu dắt các em khiếm thị và tận tụy giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình thoát ra khỏi bóng tối mù lòa.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG