Với sư thầy Thích Đàm Dược, quy y cửa Phật không phải để lánh đời, thoát tục mà đi tu là để dành chọn phần đời còn lại cho việc chữa bệnh cứu người, làm việc thiện. Trước khi về trụ trì chùa Ngòi, thầy Đàm Dược đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, mang những điều đã chiêm nghiệm từ nghiệp tu của mình để cứu nhân độ thế.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG