Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất dân tộc, chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có 27 vị sư cởi áo cà sa khoác chiến bào ra trận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau chiến tranh nhiều người lại tiếp tục trở về tu hành nơi cửa Phật, người thì ở lại quân ngũ, có người thì trở về với cuộc sống đời thường, thế nhưng cũng có nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường. Tên tuổi các liệt sĩ phật tử này hiện chỉ còn được biết đến dưới các pháp danh, còn phần xác đang an nghỉ nơi đâu không ai biết.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG