Duyên lành khiến cô Hòa biết đến Phật pháp rất tình cờ, song hành với việc làm từ thiện, cô lại tuyên truyền cho những người xung quanh về Phật pháp. Càng tu cô càng thấy thấm thía lòng từ bi hỉ xả của Phật để vận dụng sáng tạo vào cuộc sống hàng ngày. Cô tích cực làm nhiều việc thiện hơn, cúng dường chư Phật và luôn luôn hướng những người quanh mình theo Phật, làm theo lời Phật dạy. Với cô, đó là những điều giản đơn nhưng đầy ý nghĩa.
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG