22 thg 9, 2021
Tự thấu tỏ bản thân đồng nghĩa với việc chúng ta có ý thức đúng đắn và mạnh mẽ về chính mình, được sống với những cảm xúc chân thật mà không chịu sự chi phối hay phán xét từ bất kỳ ai. Vì vậy, bạn có thể xây dựng những mối quan hệ thật sự gần gũi và gắn bó cũng như đầu tư thời gian kết nối với thế giới xung quanh thay vì cố gắng thể hiện bản thân.