thumb

Đại Mạc Chiến Tướng Ban Siêu

The Warrior of Banchao 2017
1 lượt xem
Thời lượng: 86 phút
Thời kì Đông Hán của Trung Quốc, Bắc Hung Nô khống chế các nước Tây Vực, không ngừng quấy nhiễu xâm phạm biên trại phía Bắc của Hà Tây, Vĩnh Bình năm 16 tức năm thứ 74 Công nguyên, Phụng xa đô úy Đậu Cố, sau khi đại phá quân Hung Nô ở Thiên Sơn thì được phong Hô Diên Vương, phụng chỉ phái Quách Tuân và Tư Mã Ban Siêu xuất sứ Tây vực, liên hợp các nước ở Tây vực mở lại đường kinh thương, chặt đứt cánh tay đắc lực của Bắc Hung Nô.
Đạo diễn: Tưởng Tùng
Diễn viên: Thôi Hữu Bân, Lưu Lý Ưu Ưu
Thể loại : Hành Động - Võ Thuật, Kiếm Hiệp - Cổ Trang, Trung Quốc