thumb

So sánh số phạm vi 10 - 2

0 lượt xem
Thời lượng: 2 phút
Cùng Dino học Toán với 50+ chủ đề Toán học đặt nền tảng vững chắc cho trẻ kiến thức và kỹ năng về số lượng, hình khối, phép tách gộp, đo lường, tư duy không gian, thời gian và tư duy logic với Dino Đi học - chương trình tiên phong đón đầu Sách giáo khoa mới 2020 cho trẻ tiền tiểu học.
Thể loại : TOÁN