thumb

Nếu một ngày loài vật béo phì

0 lượt xem
Thời lượng: 4 phút
Cùng Dino Đi học rèn luyện Kỹ năng Xã hội với 30+ chủ đề theo quy chuẩn từ Bộ Giáo dục - Đào tạo và dựa trên thực tiễn cuộc sống. Phương pháp học tập theo truyện tranh kết hợp tình huống giả định và trò chơi tương tác giúp trẻ tiếp cận và lĩnh hội những kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ, kỹ năng xã hội cần thiết, từng bước trở thành Công dân thế kỷ 21.
Thể loại : KỸ NĂNG XÃ HỘI