Diện tích rừng Amazon là bao nhiêu? | MeQuiz

8 lượt xem
4 thg 7, 2023
Diện tích rừng Amazon là bao nhiêu?

A. 7,5 triệu km2
B. 6,5 triệu km2
C. 5,5 triệu km2
D. 4,5 triệu km2

***Về MeQuiz***

#MeQuiz: Kênh cung cấp những video trắc nghiệm thú vị nhất thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, địa lý, lịch sử,... Cùng trắc nghiệm trí tuệ cùng sự hiểu biết của bản thân với MeQuiz các bạn nhé!
Thể loại : TỬ VI - TRẮC NGHIỆM