Bao nhiêu quốc gia cùng chia sẻ rừng Amazon? | MeQuiz

2 lượt xem
31 thg 3, 2023
Bao nhiêu quốc gia cùng chia sẻ rừng Amazon?

A. 9 quốc gia
B. 8 quốc gia
C. 7 quốc gia
D. 6 quốc gia

***Về MeQuiz***

#MeQuiz: Kênh cung cấp những video trắc nghiệm thú vị nhất thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, địa lý, lịch sử,... Cùng trắc nghiệm trí tuệ cùng sự hiểu biết của bản thân với MeQuiz các bạn nhé!
Thể loại : TỬ VI - TRẮC NGHIỆM