Quốc gia nào trong các quốc gia cùng chia sẻ rừng Amazon mà có nạn phá rừng cao nhất? | MeQuiz

5 lượt xem
29 thg 3, 2023
Quốc gia nào trong các quốc gia cùng chia sẻ rừng Amazon mà có nạn phá rừng cao nhất?

A. Trung Quốc
B. Indonesia
C. Brazil
D. Ecuador

***Về MeQuiz***

#MeQuiz: Kênh cung cấp những video trắc nghiệm thú vị nhất thuộc nhiều lĩnh vực: văn hóa, địa lý, lịch sử,... Cùng trắc nghiệm trí tuệ cùng sự hiểu biết của bản thân với MeQuiz các bạn nhé!
Thể loại : TỬ VI - TRẮC NGHIỆM