Nội dung phim:
Ba người bạn khám phá ra một cỗ máy bí ẩn chụp ảnh trong tương lai 24 giờ, và âm mưu sử dụng nó cho mục đích cá nhân, cho đến khi những hình ảnh đáng lo ngại và nguy hiểm bắt đầu...
Diễn viên: Danielle PanabakerMatt O'LearyGeorge Finn
Thể loại : PHIM, GIẢI TRÍ