channel-avater

Dưới Bóng Bồ Đề

Video mới upload

Lễ Phật Đản Tại Chùa Trấn Quốc

0 lượt xem
-
8 giờ trước
Vào ngày lễ Phật Đản, các Phật tử thường vinh danh Tam bảo gồm Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng) và thực hiện việc ăn chay và giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện, tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.

Playlist

Kênh chưa có playlist nào!