2
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên
3
Câu Hẹn Câu Thề Đình Dũng, ACV
4
Nàng Thơ Hoàng Dũng (The Voice)
5
Laylalay Jack - J97
6
Tình Bạn Diệu Kỳ Ricky Star, Lăng LD, AMee