15 thg 6, 2021
Phật giáo Việt Nam đã tồn tại và gắn liền với lịch sử dân tộc, giáo lý nhà Phật ngấm sâu vào tư duy và trở thành một bộ phận văn hóa nếp sống của người dân Việt Nam. Thế nhưng việc giết gà, lợn làm giỗ cúng tổ tiên có mâu thuẫn với giáo lý nhà Phật - dạy chúng sinh không nên sát sinh hay không?
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG