Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng với những việc làm “thầm lặng” đầy ý nghĩa của những trái tim thiện nguyện đã truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn. Những trái tim thiện nguyện ngày càng trưởng thành hơn trong từng chuyến đi. Với họ đó là những khoảng thời gian trải nghiệm đầy ý nghĩa cho việc dâng tặng yêu thương đến với cuộc đời!
Thể loại : BÀI HỌC CUỘC SỐNG