thumb

Tổ Chức Blackmark

Blackmark 2018
0 lượt xem
Thời lượng: 94 phút
Năm 1963, nhà tư bản công nghiệp quân sự Arthur Blackmark và một chỉ huy Liên Xô phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn một sự cố hạt nhân quốc tế có nguy cơ gây ra Chiến tranh Lạnh và chấm dứt thế giới.
Đạo diễn: A.J. Martinson
Diễn viên: Kaiwi Lyman, Jeff Hatch, Corey MacIntosh
Thể loại : Hình Sự - Phá Án, Âu - Mỹ