Phong cách lãnh đạo 'quân tử' của Khổng Tử |Trí Tuệ Cổ Kim

1 lượt xem
Một trong số những ảnh hưởng nổi bật nhất của Khổng Tử chính là quan niệm về nhà lãnh đạo và phong cách lãnh đạo. Nhằm định hình phong cách lãnh đạo cho ngày nay và về sau, không có gì tốt hơn là “ôn cố tri tân”, tìm hiểu những gì tinh túy nhất về nhà lãnh đạo lý tưởng của đạo Khổng.